Cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu czynności, ilości dokumentów, skomplikowania rachunku kosztów, sprawozdawczości.