www.zahorski-jacek.pl


Cennik usług:

 1. Cennik dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu.
 2. Cennik dla ksiąg rachunkowych

_____________________

Obsługiwane podmioty:

 1. Działalność gospodarcza osób fizycznych
 2. Spółki cywilne
 3. Spółki jawne
 4. Spółki komandytowe
 5. Spółki z o. o.

 Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejestry VAT, rozrachunki;
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • sprawozdania do urzędu statystycznego;

Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów;
 • ewidencja podatku VAT;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

Pełna księgowość - księgi rachunkowe (handlowe)

 • Opracowywanie planów kont;
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki;
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT;
 • sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości;
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • sprawozdania do GUS;

Płace i ZUS

 • sporządzanie listy płac;
 • ewidencja wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji ZUS;
 • przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej (Płatnik);
 • informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników;

Zakładanie działalności gospodarczej

"MOŻESZ MIEĆ WŁASNĄ FIRMĘ" oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej:

1 wypełnienie wniosku CEIDG
USŁUGA
2 pomoc w ustaleniu kodów PKD
JEST
3 zgłoszenie w US, GUS i ZUS
BEZPŁATNA
4 podpowiemy co dalej  
 • wpis do CEIDG (ewidencja działalności gospodarczej);
 • ewidencja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Urząd Statystyczny;
 • Urząd Skarbowy;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • Państwowa Inspekcja Pracy.

Czytaj dalej: Jak założyć firmę?

____________________________________________________________________________________

Podziel się na mediach społecznościowych